Resultat Bredbandsenkät

Styrelsen för Brf Skutan 26 tackar alla medlemmar som har bidragit med svar till enkäten. Av 50 hushåll lämnades 22 kompletta svar på enkäten som fördelar sig med 12 svarande på Gjutargatan och 10 på Svarvargatan med en jämn fördelning mellan olika lägenhetsstorlekar. Svaren vilka redovisas nedan kommer att utgöra grund för de förestående beslut styrelsen har att fatta avseende nytt gruppavtal för bredbandstjänst.