Välkommen till HSB Bostadsrättsförening Skutan 26 i Stockholm

Om Föreningen

HSB Brf Skutan 26 har 50 bostäder, varav för närvarande 49 är upplåtna med bostadsrätt. Det finns i nuläget inga förändringsplaner för den kvarstående hyresrätten.

Föreningen äger även två lokaler en större och en mindre, bägge är uthyrda på kommersiella villkor. Det finns även två garageplatser i föreningen, dessa finns på Svarvargatan.

Föreningen har centralantenn med marksänd digital-tv (Boxer). Gruppanslutning för bredband via fiber finns i varje lägenhet (Telenor) som tillval kan även fiber-TV erhållas.

Läs mer under "Mäklarinformation".

HSB Brf Skutan 26 ligger på Kungsholmen i Stockholm i hörnet av Svarvargatan och Gjutargatan

Fastigheten ritades 1929-30 av arkitekterna Birger Ljungar (plan) och Rolf Bolin (fasad) och uppfördes 1930-31 av byggherre tillika byggmästare Ludvig Tengblad. Bolin ritade även fasaderna till Skutan 27, 28 och 29 varför vissa kännetecknande detaljer återfinns på samtliga fyra fastigheter. Skutan 26 är ett mycket tidstypiskt funkishus och har genom att det fortlöpande underhållits erhållit status av skyddat objekt. 

Föreningen bildades år 1988. 

För den ekonomiska förvaltningen svarar Fastighetsägarna Service som även administrerar pantförteckningar. 

Fastighetsskötsel hanteras av Nabo.

Klicka på nedan länk till Google Maps för att se HSB Brf Skutan 26 placering på kartan.

Kontakt med bostadsrättsföreningens styrelse sker i första hand via e-post.

Glöm inte bort att klicka på "Aktuellt för medlemmar" där vi kontinuerligt uppdaterar nyttig information!!