Garage/Parkering

Det finns en kö till de två garageplatser som finns i huset men det sker sällan några förändringar. Platser hyrs ut till externa hyresgäster i mån av ledig kapacitet och då med tre månaders uppsägningstid. 
Om du är intresserad att ställa dig i kö för garageplats mailar du till styrelsen och skriver ditt namn och lägenhetsnummer.

Boendeparkering gäller på de kringliggande gatorna. För mer information om boendeparkering, följ länken nedan