Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret för folkbokföringen är något som Lantmäteriverket (LMV) tagit fram och som Skatteverket använder för folkbokföringen. Detta lägenhetsnummer beskriver enbart lägenhetens plats i fastigheten på respektive adress och är alltså inget unikt nummer. 

Lantmäteriverket anger följande i sina instruktioner. Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska fastighetsägaren ge varje lägenhet ett lägenhetsnummer enligt lägenhetsregistrets standard. 

  • Lägenhetsnumren ska anges med fyra siffror, varav de två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet. 
  • Numreringen av våningsplan börjar med 10 på entréplanet. Våningsplanen ovanför entréplanet numreras med 11, 12 och så vidare. 
  • Numreringen inom ett våningsplan börjar, när man kommer till våningsplanet nerifrån, med 01 vid den bostadslägenhet som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols. 

Brf Skutan 26, använder internt andra lägenhetsnummer vilka är unika för varje lägenhet i fastigheten. Dessa används bl a vid pantförskrivning och vid upprättande av föreningens lägenhetsförteckning men inte till adress. Numreringen för föreningens lägenhetsnummer börjar på första våningen på Svarvargatan 8 och avslutas på översta våningen på Gjutargatan 12. Lägenheterna är numrerade från nr 4 till 56 och räknas i samma ordning som vid LMVs lägenhetsnumrering. Postnummer för Gjutargatan 12 är 112 48 och för Svarvargatan 8 är det 112 49.


Fullständig adress för din lägenhet anges som i nedan exempel: 

Förnamn Efternamn 

Gatunamn 10 lgh 1010 

Postort 110 10


Du ska alltså inte längre ange antal trappor eller plan. 

Föreningens respektive folkbokföringens lägenhetnummer för respektive lägenhet framgår av nedan tabell

 Lgh nr   LMV-nr    Lgh nr
 LMV-nr
 4  1101    32  1101
 5  1102    33  1102
 6  1103    34  1103
 7  1104    35  1104
 8  1105    36  1105
 9  1201    37  1201
 10  1202    38  1202
 11  1203    39  1203
 12  1204    40  1204
 13  1205    41  1205
 14  1301    42  1301
 15  1302    43  1302
 16  1303    44  1303
 17  1304    45  1304
 18  1305
   46  1305
 19  1401    47  1401
 20  1402    48  1402
 21  1403    49  1403
 22  1404    50  1404
 23  1405    51  1405
 24  1501    52  1501
 25  1502    53  1502
 26  1503    54  1503
 27  1504    55  1504
 28  1505    56  1505