Styrelse med flera

Styrelseledamöter:
Robert Watz, ordförande 
Lena Milton, sekreterare
Matilda Wallsten
Peter Ledin, HSB-ledamot

 
Suppleanter:
Jesper Anderberg
Maria Nelson


Revisorer:
Sunds Affärsbyrå AB, extern revisor
Lena Danielsson, intern revisor 


Valberedning: 
Frank Stengård, ordförande
Pia Ölvebro

Kontakt med styrelsen sker i första hand via e-post: styrelsen(a)brfskutan26.se